Slide 1

PRIVACY POLICY

Slide 1

DCL PRIVACYVERKLARING

DCL International Inc. (”DCL”) hecht waarde aan het beschermen van identificeerbare informatie (zoals adres, creditcardnummer) van personen (”Persoonlijke Informatie"). DCL heeft beleid en procedures ontwikkeld om ervoor te zorgen dat alle aan ons verstrekte Persoonlijke Informatie zal worden beheerd en beschermd om vertrouwelijk te blijven. We zullen uw Persoonlijke Informatie volgens dezelfde normen behandelen die we gebruiken om onze eigen vertrouwelijke informatie te beschermen. Wij streven ernaar om informatie veilig en beveiligd te houden. Neem even de tijd om onze privacy inspanning door te nemen.

 1. WE VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN BEWAREN PERSOONLIJKE INFORMATIE:
  DCL verzamelt Persoonlijke Informatie over personen om verkopen te verwerken, onze zakelijke relaties beter te kunnen beheren en u te voorzien van up-to-date informatie over nieuwe producten. Wanneer u akkoord bent met deelname aan onze marketingprogramma´s en gebruikersenquêtes, hebben we bepaalde Persoonlijke Informatie van u nodig om om aan onze verplichtingen aan u te voldoen.

 2. WAAROM VERKRIJGEN WE ALLEEN DE BENODIGDE PERSOONLIJKE INFORMATIE:
  DCL zal alleen informatie verzamelen die relevant en noodzakelijk is om uw relatie met ons te beheren en om u te informeren over nieuwe productmogelijkheden. We zullen het verzamelen en gebruiken van Persoonlijke Informatie beperkten tot wat nodig is voor geldige zakelijke doeleinden, om te voldoen aan de wetgeving. Dit geldt ook voor de verwerking van betalingen en alle benodigde kredietverificatie.

 3. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN:
  Indien mogelijk, zal DCL uw informatie direct bij u inwinnen. We kunnen van tijd tot tijd uw informatie indirect inwinnen, nadat u hier toestemming voor hebt gegeven.

 4. UW TOESTEMMING IS VEREIST
  DCL zal uw toestemming vragen voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw Persoonlijke Informatie. De methode voor het verkrijgen van deze toestemming hangt af van het type Persoonlijke Informatie dat wordt verzameld, gebruikt of bekendgemaakt.

  Als er een specifieke behoefte is om uw Persoonlijke Informatie die als gevoelig wordt beschouwd te verzamelen, te gebruiken of bekend te maken, zullen wij uw toestemming vragen om deze informatie te verzamelen, gebruiken of openbaar te maken. Uw uitdrukkelijke toestemming kan schriftelijk, mondeling of elektronisch zijn. Wanneer u ons vrijwillig uw Persoonlijke Informatie geeft, zullen wij uw toestemming voor dit inwinnen als impliciet beschouwen.

 5. DCL ZAL HET GEBRUIK EN BEKENDMAKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BEPERKEN
  DCL zal uw Persoonlijke Informatie alleen gebruiken en bekendmaken voor de doelen waarvoor deze werd verzameld: het beheer van uw relatie met ons of zoals vereist door de wet.

  Regelmatig kan DCL u voorzien van informatie over producten of diensten die voor u van belang kunnen zijn. Als u dergelijk marketingmateriaal niet wilt ontvangen, neem dan voor het gemak contact met ons op door het versturen van een e-mail naar info@dcl-inc.com. We zullen u dan de mogelijkheid bieden om programma´s en diensten op te zeggen. U kunt dat doen wanneer u communicatie van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen, zoals beschreven in dit beleid.

  DCL kan diensten van derde dienstverleners ontvangen en in een dergelijk geval kunnen we dergelijke dienstverleners namens ons vragen om als onze vertegenwoordiger uw Persoonlijke Informatie te gebruiken. Deze organisaties waarmee wij uw Persoonlijke Informatie delen, zijn gebonden aan passende overeenkomsten met DCL om uw Persoonlijke Informatie te beveiligen en te beschermen. Uw Persoonlijke Informatie wordt overgedragen in het geval een derde partij alle of bijna alle activa van DCL koopt.

  Wij geven of verkopen geen Persoonlijke Informatie aan derden voor marketingdoeleinden, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hiervoor hebt gegeven.

 6. DCL ZAL DE TIJD VAN DE BEWAARDUUR VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BEPERKEN DCL zal uw persoonlijke Informatie in onze administratie alleen bewaren zolang dit nodig is voor identificatiedoeleienden, of zoals vereist door de wet.

 7. WE ZULLEN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE UP-TO-DATE EN CORRECT HOUDEN
  DCL zal uw Persoonlijke Informatie zo nauwkeurig en up-to-date houden als noodzakelijk is. Door contact op te nemen met ons Privacy-personeel, kunt u uw Persoonlijke Informatie in ons bestand bijwerken en wijzigen om de juistheid ervan te waarborgen.

 8. WE ZULLEN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BESCHERMEN
  DCL maakt gebruik van waarborgen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van Persoonlijke Informatie te beschermen.

  Passende waarborgen zullen ook gebruikt worden wanneer wij uw Persoonlijke Informatie vernietigen.

 9. UW RECHT OP TOEGANG
  DCL ondersteunt uw recht op toegang tot de Persoonlijke Informatie die we hebben verzameld over u. Voor het doen van een verzoek tot toegang tot uw Persoonlijke Informatie die we in ons bestand hebben, kunt u contact opnemen met ons Privacy-Personeel. Merk op dat volledig toegang niet kan worden gegarandeerd als gevolg van bepaalde wettelijke beperkingen van uw recht op toegang. U hebt bijvoorbeeld geen toegang tot bestanden met informatie die vertrouwelijk is voor DCL. Als u de toegang wordt geweigerd, zal DCL u informeren over de reden en middelen die u ter beschikking staan.

 10. COMPLEET PRIVACYBELEID
  Deze Privacyverklaring is een toezegging door DCL betreffende uw privacy. Als u vragen hebt over onze toewijding aan Privacy, neem dan contact op met iemand van ons Privacy-personeel

  E-mail: info@dcl-inc.com
  Of door te bellen naar: 1-905-660-6450