Slide 1

ONTWERP

Slide 1

CFD-MODELLERING

De stromingspatronen door een katalysator kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de algehele prestaties van de emissies. Daarom voert DCL voor veel nieuwe ontwerpen CFD-analyses uit van stromingspatronen door een katalysator of katalysatordemper, om te zorgen dat de effectiviteit van de katalysator wordt gemaximaliseerd.

EINDIGE ELEMENTEN ANALYSE

Een belangrijke overweging voor veel off-road en stationaire toepassingen is de hoge thermische en mechanische belasting van de katalysator of demper. DCL voert hier veel triltesten voor uit en gebruikt EEA voor een nieuw ontwerp voor thermische en mechanische druk. Dit maakt het mogelijk dat juiste montageprocedures worden vastgesteld en zorgt ervoor dat de ontwerpen zullen werken zonder voortijdige uitval.

PRESTATIEPROGNOSE KATALYSATOR

Zorgvuldige specificatie van de juiste katalysator zorgt dat de klant de best mogelijke kosteneffectieve oplossing krijgt, zonder te veel te betalen voor een onnodige katalysator. Dat is de reden waarom DCL een gedetailleerde database van katalysatorprestaties en omzettingsrendementen heeft ontwikkeld voor de verschillende soorten katalysatoren.

DCL maakt gebruik van interne stabiele en tijdelijke katalysatormodellen, waaronder chemische kinetiek, massa-overdracht en steundruk submodellen om te helpen bij de toepassing van engineering en in het katalysatorontwerp. Statische methoden worden gebruikt om risico´s te beheren, zodat een optimale katalysatoromvang kan worden vastgesteld.

Thermal Reading Thermal Reading